fx-Calc 4.9.2.2

fx-Calc 4.9.2.2

HJS – 1,7MB – Shareware –
FX-Calc thực sự là một trong những máy tính để bàn tiên tiến nhất cho Windows.
Lợi thế lớn nhất là việc xử lý đơn giản và trực quan các nhiệm vụ toán học phức tạp.
Bắt đầu với một cửa sổ Calculator quen thuộc, nó cho phép tính toán tự xác định chức năng, tiền và các sản phẩm. Nó mất ví dụ chỉ là một vài cú nhấp chuột để chạy sự lặp của Leibnitz để tính toán pi.

Tổng quan

fx-Calc là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi HJS.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của fx-Calc là 4.9.2.2, phát hành vào ngày 16/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/04/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 4.9.1, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

fx-Calc đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,7MB.

fx-Calc Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho fx-Calc!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có fx-Calc cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản